wascator fastighetsmaskin typ 355h

kapacitet 5,5kg

2015-09/img-5941.jpg
Tillbaka

För mer information kontakta oss redan idag!