HT TVÄTTMASKINER AB

Garantivillkor

Vid reklamation och/eller åberopande av garanti skall utan undantag kontakt tas med HT Tvättmaskiner AB för överenskommelse om åtgärd. Exempel på åtgärd kan vara att HT Tvättmaskiner AB rekvirerar en lämplig servicefirma för service på plats. I vissa fall kan återsändande av maskinen till HT Tvättmaskiner AB bli nödvändig och det är då kundens ansvar att ombesörja nödvändigt emballerande samt bandning på lastpall. Hämtning bokas av HT Tvättmaskiner AB och datum avtalas i samråd med kunden. Inga reklamationer eller reparationer, och kostnader uppkomna därigenom, accepteras om kunden underlåtit att kontakta HT Tvättmaskiner AB först.

0435 – 317 17
070 – 230 04 23